• +48 601 617 069
  • info@szwedowo.pl

Żuławki

Żuławki to niewielka wieś położona na południowym brzegiem rzeki Szkarpawa, na Żuławach Wiślanych, w niewielkiej odległości od  Drewnicy, obydwie miejscowości rozdzielone są mostem zwodzonym nad rzeką Szkarpawa. Historia osadnictwa na Żuławach na wielką skalę sięga XIV wieku, kiedy to osadnicy niemieccy za panowania Krzyżaków zaczeli osiedlać się na tych terenach. Domy wznoszone przez osadników niemieckich miały charakterystyczne podcienie szczytowe wsparte na kilku masywnych słupach, wsie miały zwartą zabudowę w zdłuż jednej ulicy. Dwieście lat później na Żuławach zaczeli osiedlać się pierwsi meonnici - w wyniku prześladowań w rodzimej Holandi zaczeli poszukiwać bezpiecznego schornienia w innej części Europy, znaleźli jes w słynącej z toleracnji religijnej Rzeczypospolitej. Wsie meonnickie charakteryzowały się rozproszoną zabudową, poszczególne zagrody zakładano w pewnych odległościach od siebie, wzdłuż drogi, żeglownego kanału. Domy wznoszone były według wzorców holenderskich, zamiast budynków piętrowych z podcieniami budowano małe parterowe domki połączone jedym ciągiem np: ze stodoła. Aby zabezpieczyć się przed powodzia bydynki były wznoszone na sztucznych pagórkach nazwyanych terpami.

Wieś Żuławki jest żywym skansenem, w którym te dwie tradycje sie przenikają. Żuławki są typową osadą niemiecką zbudowaną wzdłuż ulicy oraz typową wsią kolonijną zbudowaną na terpach. W Żuławkach zachowało się pieć domów podcieniowych, najstarszy z nich pochodzi z 1721 roku. Trzy z nich są zlokalizowane przy głownej drodzę, dwa na meonnickich wysepkach osadniczych. Dwa z tych domów sa bardzo starannie odreastaurowane - są pełna zabytkowyc mebli, obrazów.

Żuławki posiadają neogotycki kościół pochodzący z 1841 roku, w jego wnętrzy zachował się komplet barokowego wyposażenia starszej świątyni. W Żuławakch wybudowano po raz pierwszy po II wojnie światowej od podstaw most zwodzony na Żuławach, który połączył miejscowość Żuławki z Drewnicą. W miejscowości Drewnica zachował się jeden z dwoch, ostatnich Żuławskich wiatraków, młyn w typie tzw. Koźlaka pochodzi z 1718 roku, niedaleko na cyplu pomiędzy nurtem Wisły a Szkarpawy istniała kiedyś bardzo ważna twierdza, która broniła dostępu do Gdańska do strony Wisły, dziś w tym miejscu funkcjonuje śluza Gdańsk Głowa.